Oferta

 • projekty architektoniczne
  • studia wstępne i formalności
  • koncepcje architektoniczne
  • dokumentacja budowlana
  • dokumentacja wykonawcza
 • projekty wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej
 • inwentaryzacje i opinie techniczne
 • analizy chłonności terenu, analizy urbanistyczne
 • projekty przebudów, adaptacji i rozbudowy, również w obiektach zabytkowych
 • projekty drogowe, organizacja ruchu
 • projekty zieleni
  • ogrody indywidualne, zieleń osiedlowa, skwery i zieleńce miejskie,parki
  • projekty rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych
  • opracowania krajobrazowe
  • projekty koncepcyjne i wykonawcze zagospodarowania terenów zieleni
  • inwentaryzacje dendrologiczne i plany gospodarki drzewostanem
  • projekty zieleni we wnętrzach
 • wizualizacje
 • nadzoryIMG_0706 copy

 • projekty architektoniczne
  • studia wstępne i formalności
  • koncepcje architektoniczne
  • dokumentacja budowlana
  • dokumentacja wykonawcza
 • projekty wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej
 • inwentaryzacje i opinie techniczne
 • analizy chłonności terenu, analizy urbanistyczne
 • projekty przebudów, adaptacji i rozbudowy, również w obiektach zabytkowych
 • projekty drogowe, organizacja ruchu
 • projekty zieleni
  • ogrody indywidualne, zieleń osiedlowa, skwery i zieleńce miejskie,parki
  • projekty rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych
  • opracowania krajobrazowe
  • projekty koncepcyjne i wykonawcze zagospodarowania terenów zieleni
  • inwentaryzacje dendrologiczne i plany gospodarki drzewostanem
  • projekty zieleni we wnętrzach
 • wizualizacje
 • nadzory
 • xccxc EURO AgdIMG_0706 copy